Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Bente Ingeborg Myrtveit
Bente Ingeborg Myrtveit

Leder

Avbildet: Eirik Lilleheil
Eirik Lilleheil

Nestleder

Avbildet: Siv Merete Fjeldseth
Siv Merete Fjeldseth

Medlem

Avbildet: Astrid Guddal
Astrid Guddal

Medlem

Avbildet: Isabel Jensen Hem-Grindheim
Isabel Jensen Hem-Grindheim

Medlem

Avbildet: Marit Helen Hindenes
Marit Helen Hindenes

Medlem

Avbildet: Eivind Johannessen
Eivind Johannessen

Medlem

Avbildet: Merete Marthinussen Odland
Merete Marthinussen Odland

Medlem

Avbildet: Jørgen Ramsdal
Jørgen Ramsdal

Medlem

Avbildet: Roar Ulvestad
Roar Ulvestad

Medlem

Avbildet: Kjersti Bernes Drageide
Kjersti Bernes Drageide

1. varamedlem

Avbildet: Elisabeth Alnes
Elisabeth Alnes

2. varamedlem

Avbildet: Jonas Svendsen
Jonas Svendsen

3. varamedlem

Avbildet: Veronica Helen Johansen Male
Veronica Helen Johansen Male

4. varamedlem

Avbildet: Stine Fylling
Stine Fylling

5. varamedlem

Avbildet: Toril Reehorst Kalsås
Toril Reehorst Kalsås

6. varamedlem

Avbildet: Odd Arild Viste
Odd Arild Viste

Kontaktperson BHG

Avbildet: Marit Helen Hindenes
Marit Helen Hindenes

Kontaktperson GSK

Avbildet: Jørgen Ramsdal
Jørgen Ramsdal

Leder av lederråd

Avbildet: Kjersti Bernes Drageide
Kjersti Bernes Drageide

HTV KS kommune styreverv

Avbildet: Siv Merete Fjeldseth
Siv Merete Fjeldseth

HTV KS kommune styreverv

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Kjersti Bernes Drageide
Kjersti Bernes Drageide

HTV, Bergen Kommune

Avbildet: Hilde Omdalsmoen Fidje
Hilde Omdalsmoen Fidje

HTV, Universitetet i Bergen (UiB)

Avbildet: Siv Merete Fjeldseth
Siv Merete Fjeldseth

HTV, Bergen Kommune

Avbildet: Aslaug Furholt
Aslaug Furholt

HTV, Høgskulen på Vestlandet

Avbildet: Tone Gjul Gardsjord
Tone Gjul Gardsjord

HTV, Statsforvalteren i Vestland

Avbildet: Kari Kvandal
Kari Kvandal

HTV, NLA Høgskolen AS

Avbildet: Liga Liepina
Liga Liepina

HTV, Helse Bergen HF

Avbildet: Miriam Modalsli
Miriam Modalsli

HTV, Statped

Avbildet: Kjersti Monen-Macaulay
Kjersti Monen-Macaulay

HTV, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse avd Bergen

Avbildet: Torill Ringstad Sælen
Torill Ringstad Sælen

HTV, BUF Direktoratet

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Kidsa Barnehager AS

Avbildet: Ole Bernhardt Vangen
Ole Bernhardt Vangen

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten