Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Bente Myrtveit
Bente Myrtveit

Leder

Avbildet: Eirik Lilleheil
Eirik Lilleheil

Nestleder

Avbildet: Siv Merete Fjeldseth
Siv Merete Fjeldseth

Medlem

Avbildet: Astrid Guddal
Astrid Guddal

Medlem

Avbildet: Isabel Jensen Hem-Grindheim
Isabel Jensen Hem-Grindheim

Medlem

Avbildet: Marit Helen Hindenes
Marit Helen Hindenes

Medlem

Avbildet: Eivind Johannessen
Eivind Johannessen

Medlem

Avbildet: Merete Marthinussen Odland
Merete Marthinussen Odland

Medlem

Avbildet: Roar Ulvestad
Roar Ulvestad

Medlem

Avbildet: Odd Arild Viste
Odd Arild Viste

Medlem


Avbildet: Kjersti Hauso Bernes
Kjersti Hauso Bernes

1. varamedlem

Avbildet: Elisabeth Alnes
Elisabeth Alnes

2. varamedlem

Avbildet: Jonas Svendsen
Jonas Svendsen

3. varamedlem

Avbildet: Veronica Helen Male
Veronica Helen Male

4. varamedlem

Avbildet: Stine Fylling
Stine Fylling

5. varamedlem

Avbildet: Toril Reehorst Kalsås
Toril Reehorst Kalsås

6. varamedlem


Avbildet: Odd Arild Viste
Odd Arild Viste

Kontaktperson BHG

Avbildet: Marit Helen Hindenes
Marit Helen Hindenes

Kontaktperson GSK

Avbildet: Jørgen Ramsdal
Jørgen Ramsdal

Leder av lederråd


Avbildet: Kjersti Hauso Bernes
Kjersti Hauso Bernes

HTV KS kommune

Avbildet: Siv Merete Fjeldseth
Siv Merete Fjeldseth

HTV KS kommune

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Lis Karin Andersen
Lis Karin Andersen

HTV, Direktoratet for Høyere Utdanning og Kompetanse (HK-dir)

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Hilde Fidje
Hilde Fidje

HTV, Universitetet i Bergen (UiB)

Avbildet: Aslaug Furholt
Aslaug Furholt

HTV, Høgskulen på Vestlandet

Avbildet: Tone Gjul Gardsjord
Tone Gjul Gardsjord

HTV, Statsforvalteren i Vestland

Avbildet: Liga Liepina
Liga Liepina

HTV, Helse Bergen HF

Avbildet: Olaug Myklebust
Olaug Myklebust

HTV, Statped

Avbildet: Marit Oksholm
Marit Oksholm

HTV, Akasia Barnehage AS

Avbildet: Torill Sælen
Torill Sælen

HTV, BUF Direktoratet

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Kidsa Barnehager AS