For tillitsvalgte barnehage

Som tillitsvalgt på arbeidsplassen er du forventet å bidra til å

-Skape engasjement for faget og arbeidsplassen.
-Skape engasjement for profesjonen på arbeidsplassen.
-Få direkte innvirkning på de politiske prosessene i organisasjonen.

Nedenfor finner du informasjon til bruk i ditt daglige virke som tillitsvalgt.

Du kan når som helst ta kontakt med lokallaget for små og store spørsmål.

Tlf: 23138600 (kl 0800-1500)
Mail: [email protected]

Utdanningsforbundet Bergen justerer per 01.08.21 klubbstøttebeløpet til kr. 100,- per medlem per skole-/barnehageår og minimum kr. 1000,- per klubb per år for klubber som har færre enn 10 medlemmer.

Midlene skal brukes til å skape aktivitet i klubbene, for eksempel til servering på klubbmøter, kostnader forbundet med verving av medlemmer eller liknende aktiviteter. Det er ikke anledning til å bruke midlene til gaver eller andre «gode» formål.

Den tillitsvalgte legger selv ut og sender kvitteringer for utleggene. Send gjerne regning etter hvert, og hold selv oversikt over hvor mye som er brukt. Vi holder også oversikt over den enkelte klubb sitt forbruk.

Du laster ned en app der du legger inn utgifter fortløpende og får refundert utleggene dine til klubbarbeidet. I tekstfeltet for refusjonen skriver du f.eks: Klubbmøte og antall deltagere på møtet. 

Krav som sendes skal ha koststed 4601
Prosjektnr for klubbstøtte er 801, ved tvil kan du bruke 100.

Som tekst for utgiften kan du f eks bruke: Klubbmøte xxx barnehage, antall deltagere: 

Dersom du er på kurs med fylkeslaget og har utgifter til reise og annet må du spørre på kurset hva du skal bruke. 

Send en mail til [email protected] når du er ferdig å legge inn opplysninger i appen. Vi sjekker at alt er riktig før det går videre.

Last ned Appen.docx

Hvordan bruke appen:
Android: Kontantutlegg i App (Samsung).docx
IPhone: Kontantutlegg i App (Iphone).docx

Du kan også bruke dette skjemaet, men det vil bli utfaset etterhvert: Refusjonsskjema for utlegg med klubbarbeidet på arbeidsplassen.docx
Kvitteringene scannes og sendes sammen med skjemaet på mail til [email protected]

Vi håper alle klubbene benytter seg av denne ordningen!

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet har du rett på opplæring. Både fylkeslaget og lokallaget avholder ulike kurs i løpet av året. Kursene annonseres via mail og du finner dem også i kurskalenderen

Hjelp oss å være oppdatert

Vi sender ut melding hvert år innen 20. juni hvert år i forbindelse med forespørsel om hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass fra 1. august.

Meldingen skal svares på uavhengig om det er ny tillitsvalgt eller om "erfaren" tillitsvalgt fortsetter i vervet.

Husk at ved endringer i løpet av året må du gi oss beskjed på mail: [email protected]

I denne kalenderen finner du forslag til tema for medbestemmelsemøter og klubbmøter.

Du kan bruke denne kalenderen som en huskeliste over det som bør drøftes med styrer i løpet av skoleåret.

Du finner også dato for aktiviteter, møter og kurs for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bergen.

Medbestemmelseskalender bhg 2023-24.pdf oppdatert per 21.03.24 

Har du medlemmer som skal gå av med pensjon? 

Utdanningsforbundet gir en tursekk til alle medlemmer som går av med pensjon. 
Sekken må du som tillitsvalgt hente på vårt kontor i Strandgaten 198. Ring gjerne og avtal på forhånd: 23 13 86 00

Vi har som mål at sekken kan overleveres fra klubben din i forbindelse med at medlemmet takkes av på arbeidsplassen. Men du står selv fritt for å velge anledning selv. 

Vi har ikke mulighet til å sende ut sekken, men kan ta med på treffpunkter som møter og kurs for tillitsvalgte. Du vet gjerne i god tid om du har noen i målgruppen.