For tillitsvalgte barnehage

Utdanningsforbundet Bergen gir økonomisk støtte til klubbene på den enkelte arbeidsplass. Klubbstøtten skal nyttes til bevertning på klubbmøter.

Klubben disponerer kr 70 pr. medlem pr. skole-/barnehageår, dog minimum kr 500 pr klubb pr år.

Den tillitsvalgte legger selv ut og sender kvitteringer for utleggene. Send gjerne regning etter hvert, og hold selv oversikt over hvor mye som er brukt. Vi holder også oversikt over den enkelte klubb sitt forbruk.

Kvitteringene kan scannes og sendes på mail til oss. Bruk helst skjemaet. Vi må ha navn, kontonummer og arbeidsplass for den som skal ha refundert pengene.

Det er ikke anledning til å bruke midlene til gaver eller andre gode formål.

Vi håper alle klubbene benytter seg av denne ordningen!


Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet har du rett på opplæring. Både fylkeslaget og lokallaget avholder ulike kurs i løpet av året. Kursene annonseres via mail og du finner dem også i kurskalenderen


Hjelp oss å være oppdatert

Vi sender ut melding hvert år innen 20. juni hvert år i forbindelse med forespørsel om hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass fra 1. august.

Meldingen skal svares på uavhengig om det er ny tillitsvalgt eller om "erfaren" tillitsvalgt fortsetter i vervet.

Husk at ved endringer i løpet av året må du gi oss beskjed på mail: bergen@udf.no


I denne kalenderen finner du forslag til tema for medbestemmelsemøter og klubbmøter.

Du kan bruke denne kalenderen som en huskeliste over det som bør drøftes med styrer i løpet av skoleåret.

Du finner også dato for aktiviteter, møter og kurs for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bergen.

Medbestemmelseskalender 2021-22 BHG.pdf oppdatert per 24.08.21.