Streiken trappes opp på Stjørdal – medlemmene på Hegra U er klare!

Publisert: 29.08.2022

Med dagens opptrapping av streiken ved Hegra ungdomsskole er det nå bare to lærere som ikke er i streik ved skolen. Den andre skolen der Utdanningsforbundet tar ut medlemmer i streik dag, er Halsen ungdomsskole. I tillegg ble uttaket økt ved Ole Vig videregående og Stokkan ungdomsskole.

Med dagens opptrapping av streiken ved Hegra ungdomsskole er det nå bare to lærere som ikke er i streik ved skolen. Dette forteller Jørn Humstad, som i dag ble tatt ut i streik i forbindelse med dagens opptrapping.

- Jeg hadde forventet å bli tatt ut nå, og er veldig motivert for å bidra når streiken trappes opp. Mange rundt oss vet fortsatt ikke at lærerne er i streik. Nå må vi synes dersom vi skal nå frem med budskapet! Det må merkes at vi er mange, og jeg håper at det kommer flere etter også fra andre deler av landet slik at vi får vist vår bredde og styrke!

Noen av elevene på Hegra U. har vært bekymret for at det nå vil bli kjedelige dager fremover, men det har også kommet mange spørsmål om hvorfor lærerne deres skal ut i streik. På det spørsmålet vil Jørn understreke at selv om lønn er viktig, handler det først og fremst om at læreryrket må bli verdsatt og anerkjent.

Jørn Humstad har vært lærer ved skolen i 14 år, og kommer dårlig ut lønnsmessig med det KS la på bordet i tariffoppgjøret. - Våre barn og unge må ha kompetente lærere ikke bare i dag, men også i fremtida. Da må vi si ifra, og denne kampen må vi ta nå!

Den andre skolen der Utdanningsforbundet tar ut medlemmer i streik dag, er Halsen ungdomsskole. I tillegg ble uttaket økt ved Ole Vig videregående og Stokkan ungdomsskole.