Svar fra politiske partier i Inderøy Kommune

Publisert: 19.06.2023

I forbindelse med valget 2023 har vi stilt spørsmål til politikerne i Inderøy kommune. Spørsmålene har kommet inn via våre medlemmer ute på skolene og barnehagene. Svarene på spørsmålene vi har stilt er sammenfattet i vedlegget. En oppsummering av svarene er publisert på vår facebookside. * MDG og KRF har vi ikke fått svar fra.