Kurs for tillitsvalgte

Publisert: 08.04.2024

Utdanningsforbundet Skien arrangerer kurs for tillitsvalgte i kommunale skoler og barnehager 18.04.24 kl.08.30 - 15.30 på Blackbird, Tømmerkaia i Skien

  • - Opplæring i lov og avtaleverk
  • - Arbeidsgivers ivaretakelse av lærere som står i §9a/ kap. 8 saker v/ Tord Auensen og Anna Gjerdrum Foshaug
  • - Erfaringsdeling og casearbeid

 

Bindende påmelding innen 10.04.24 til:

https://www.utdanningsforbundet.no/kursadm/forhandsvisning?avdkode=LOKALLAG&kukode=2024560