Valgkamparrangement med fokus på psykisk helse hos ungdom

En varm september lørdag ble felles valgkamparrangement av Norsk Sykepleierforbundet, Rogaland og Utdanningsforbundet, Rogaland gjennomført i Byparken.

Hva skal til for å ivareta unges psykiske helse og hverdagsutfordringer, var temaet for valgkampdebatten. Vi fikk høre en hverdagshistorie fra lærer Herluf Aartun og helsesykepleier Marianne Murbræch og ikke minst fra ungdommen selv Lykke Sofie Dalva Borge.
Deretter ble trommet det sammen til politisk debatt.
Følgende politikere var panelet
Lotte Hansgaard - AP, Hanne Marte Vatnaland - Sp, Ole Ueland - Høyre, Svein Eirik Indbjo - FrP, Mirmir Kristjansson - Rødt, Anne Kristin Bruns - KrF, Ingrid Fiskå - SV, Kjartan Alexander Lunde - V, Alexander Rugert-Raustein - MDG, Frode Myrhol - Folkets parti FNB. Solveig Sandelson ledet debatten.

Man var innom tema både innenfor skole og helse. 

Arrangementet blir åpnet og avsluttet med musikalsk innslag fra Gilberdal.

Vi takker alle fremmøtte og ikke minst politikerne som tilbrakte timen sammen med oss en en hektisk valgkampinnspurt. 

Vi oppfordrer alle medlemmer om å bruke stemmeretten sin. Godt valg!

Her er litt bilder fra arrangementet:

Fra venstre mot høyre: Aud H.Riise - fylkesleder NSF, Karin Elisabeth Kaald Wathne - nestleder, Siri Rugland Ree - nestleder NSF.

Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet var hjertelig tilstede, her med nye T-skjorter: Tid for de minste!

Fra venstre: Marianne Murbræch, Herluf Aartun, Lykke Sofie Dalva Borge, Aud Riise og Karin Elisabeth Kaald Wathne.

Gilberdal