Stor aktivitet i lokallagene

Årsmøtene i lokallagene i 2023 er nå historie og her er en liten oppsummering og veien videre for sakene som var til behandling.

Årsmøter i lokallagene arrangeres enten hvert år eller annethvert år. Disse møtene er stramt regulert av vedtektene og har egne retningslinjer for å sikre demokrati og medlemspåvirkning. I og med at 2023 både er fylkesårs- og landsmøteår skulle alle årsmøtene være gjennomført innen utgangen av mars! Andre år er fristen innen utgangen av april.

Fylkeslaget prioriterer å delta på årsmøtene, men i år med fylkesårsmøte har ikke alle årsmøtene fått besøk fra oss, men takk til dere som vi fikk besøkt. Det viktig for oss å bli enda bedre kjent med hva som rører seg i lokallaget og medlemmenes standpunkt i saker.

Det er som tidligere skrevet et spesielt år, i og med at vi har både fylkesårsmøte og landsmøte. Dette gir uante muligheter for medlemmer, klubber og lokallag! Gjennom å fremme saker til årsmøte, kan saker du som medlem/klubben din/lokalstyre opplever viktig å få fremmet videre i organisasjonen komme opp til diskusjon.

Medlemmene i Utdanningsforbundet vet å bruke denne muligheten! En plass mellom 40 og 50 saker er sendt fylkeslaget for vurdering videre til fylkesårsmøte. Alle sakene blir lest og behandlet, noen er likelydende og blir slått sammen med andre, mens andre igjen står godt på egne bein. Den 30. og 31. mars behandler fylkesstyret alle innkomne saker, sammen med saker fylkeslaget har utarbeidet selv.

All honnør til medlemmer, klubber og lokallag som viser engasjement for hele utdanningsforløpet.  

Her er en liten billedkavalkade fra noen av årsmøtene

Delegat fra UiS(og kontaktperson UH i fylkeslaget) Kitty Garborg, årsmøte i Stavanger

OrganisasjonsTV Elisabeth Eikeland holder tale for medlemmene i Vindafjord lokallag

"vaktskifte" i Stavanger lokallag - Irene Salthe trer av og Truls Hagland trer på.

Borghild, HT - G på talerstolen i Haugesund.

Gunn Reidun, fylkesleder hilser årsmøte i Sola lokallag

Årsmøte - Sandnes lokallag