Har KS enstemmig mandat fra kommunene?

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen sier til NRK både på Dagsrevyen i går og i politisk kvarter i dag at KS har et enstemmig mandat fra kommunene om å prioritere andre enn lærerne.

Vi har undersøkt dette litt nærmere for kommunene i Rogaland og funnet grunn til å trekke Helgesens uttalelser i tvil. Vi finner nemlig at 12 av 23 kommuner i større eller mindre grad nevner lærere som en gruppe det er viktig å prioritere.

Faktisk er det en kommune som skriver at man bør vurdere å prioritere undervisningspersonell. Dette har også ført til at KS Rogaland i sitt høringssvar til hovedstyret har skrevet at lærere er en gruppe det er svært krevende å rekruttere, stikk i strid med det Helgesen formidler.

Det er nå viktig at politikerne i Rogaland står ved sin prioriteringer og sørger for at KS kommer tilbake til forhandlingsbordet!