Giftangrep på jenter på skoler i Iran - en trussel for retten til utdanning for alle

Inkluderende, rettferdig og gratis kvalitetsutdanning for alle, menneskerettsspørsmål, retten til fri organisering, fredsarbeid og likestillingsspørsmål er noen av temaene som står sentralt i Utdanningsforbundet sitt arbeid internasjonalt.

Dette starter allerede i klasserommet der den enkelte lærer kan være med å gjøre en forskjell på den globale arenaen gjennom å påvirke og bevisstgjøre elevene i spørsmål om blant annet handler om miljø, egen helse, likestilling og demokrati.

Dessverre er det ikke slik i hele verden. Det har blant annet vært rapportert om flere giftangrep på skoler i Iran, og mer enn 1000 jenter skal være rammet. Ifølge rapporter fra menneskerettighetsorganisasjoner og internasjonale medier har disse angrepene trolig en sammenheng med de pågående protestene mot det iranske regimet. Protestene har for stor del vært ledet an av kvinner, både studenter og elever, men selvsagt også med støtte fra iranske menn som reagerer på det dypt urettferdige kvinnesynet som regimet forfekter.

Mange iranere ser på drapet på Mahsa Amini, en ung kvinne som ble drept i moralpolitiets varetekt i Iran 16. september 2022, som et eksempel på det iranske regimets brutalitet og undertrykkelse. Drapet har vært utløsende for en bredere kritikk av regimet, og har blitt et symbol på den frihetskampen iranske kvinner utkjemper for likestilling og mot diskriminering og undertrykkelse. Skjebnen til Mahsa Amini har derfor bidratt til å øke bevisstheten om menneskerettighetsbruddene i Iran, og har ført til økt press mot regimet fra både nasjonale og internasjonale aktører.

Utdanning er en menneskerett og retten til utdanning er også en kvinnekamp i mange land.

 I Norge tar vi elevenes og studentenes rett til et trygt og godt skolemiljø som en selvfølge. Vi ville reagert med avsky og fordømmelse dersom noen med overlegg skulle ville skade våre barn og unge. I anledning den internasjonale kvinnedagen, 8. mars, må norske myndigheter bidra til å legge press på den islamske republikken Iran for at skolebarn og studenters trygghet og menneskeverd skal ivaretas.

Utdanningsforbundet Rogaland

Gunn Reidun Tednes-Aaserød - fylkesleder

Publisert på aftenbladet.no tirsdag 7.mars kl. 15:00