Et mangfold

Mitt første møte med rollen som tillitsvalgt var allerede som student, nå har jeg imidlertid et mangfold av ulike stillinger, gruppering og lønns- og arbeidsforhold å forholde meg til!

Til vanlig jobber jeg som fagansvarlig for Karmøybarnehagene. Hovedfokus er å utvikle personalets kompetanse for god kvalitet til barns beste. 

I tillegg til dette er jeg tillitsvalgt for ansatte i ulike sektorer i etaten, både barnehage, skole, personal, PPT og spesialpedagogisk støtteenhet «Tett på». Som nevnt er her et mangfold av ulike stillinger, grupperinger og  lønns- og arbeidsforhold. 

Jeg har god støtte og samarbeid med kontaktpersoner i de største enhetene. Vi setter opp klubbmøter etter ulike innspill og behov. Det er viktig at alle føler seg ivaretatt, og får ha medvirkning på egen arbeidssituasjon.

Som tidligere nevnt var mitt første møte med rollen som tillitsvalgt allerede som student. Deltok da et par år i styret til lokallaget til Landslaget for Norges lærerstudenter (LNL). Dette var lærerikt, sosialt og vi fikk være med på kjekke reiser og opplevelser. Har i ettertid vært arbeidsplasstillitsvalgt(ATV) på ulike arbeidsplasser i mange år. Er også styremedlem i lokallaget. Vi blir veldig godt ivaretatt som ATV i Karmøy.

Takk for at du deler, og lykke til videre i rollen som ATV