Bli kjent med Kari

Utdanningsforbundet består av flere medlemsgrupper, de fleste tilhører grunnskole eller barnehage. Men vi har også en gruppe medlemmer som tilhører FAS - Faglig og administrativt støttesystem. Vi inviterer deg herved til å bli bedre kjent med denne medlemsgruppen gjennom noen artikler. Første kvinne ut er Kari Kallevik.

Jeg heter Kari Kallevik, jobber som rådgiver og er arbeidsplasstillitsvalgt(ATV) for Utdanningsforbundet i PPT Stavanger.

Vi er en stor klubb på over 50 medlemmer som består av rådgivere, spesialpedagoger og ledere. I PPT Stavanger jobber vi for at barn med særskilte behov, fra 0-16 år, skal få et godt og tilpasset tilbud i barnehagene og skolene. Klubben har jevnlige klubbmøter, og som tillitsvalgt sitter jeg i månedlige medbestemmelsemøter med virksomhetsleder.
For meg, som er utdannet lektor og har bakgrunn fra skolen, er det naturlig å være medlem av Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt er å bli valgt i tillit av de andre klubbmedlemmene; og tilliten prøver jeg å forvalte så godt som mulig.
Dette gjøres gjennom tett dialog med medlemmene, i klubbmøter og gjennom gode demokratiske prosesser. Det er kjekt å være tillitsvalgt og få være med å påvirke vår arbeidssituasjon, i samarbeid med ledelsen.

Bli med i Utdanningsforbund, også du som jobber Faglig og administrative støttesystemer.