Hils på lokallaget vårt

I Utdanningsforbundet Stavanger er det i overkant av 4000 medlemmer representert i alle medlemsgrupper. Stavanger lokallag er også det største lokallaget i Rogaland.

I Utdanningsforbundet Stavanger er det i overkant av 4000 medlemmer representert i alle medlemsgrupper. Stavanger lokallag er også det største lokallaget i Rogaland.

Kontorene våre ligger sentralt til i 4. etg. i Sandvigå 7, like ved Konserthuset. 
Der er vi er til sammen åtte som er 100% frikjøpte. 


Irene Salthe – leder 
Hildegunn Huse – nestleder 
Kjerstin Grestad – HTV barnehage 
Helene Andersen – HTV/ organisasjonsfrikjøpt barnehage 
Maren Songe-Møller – HTV skole 
Brit Marie Kloster – HTV skole 
Truls Hagland – HTV skole 
Michael E. Øgreid – organisasjonsfrikjøpt private skoler 
 
Stavanger kommune har ca. 130 000 innbyggere. Kommunen har 78 kommunale barnehager fordelt på 20 virksomheter. I tillegg har vi en innføringsbarnehage og et ressurssenter for styrket barnehagetilbud. Vi har også medlemmer i 39 private barnehager. 
Vi har 47 kommunale skoler, 8 private og i tillegg Johannes læringssenter som er innføringsskolen i kommunen, og Lenden skole og ressurssenter. Vi har 13 videregående skoler i Stavanger. 
 
VI i Utdanningsforbundet Stavanger er opptatt av alle de ulike medlemsgruppene våre. Vi ønsker å være synlige og ha nær kontakt med de tillitsvalgte på arbeidsplassene. Vi har mange kurs og medlemsarrangement, og ønsker å ha et høyt aktivitetsnivå for medlemmer og tillitsvalgte.  

Publisert: 26.02.2021