Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. I tillegg finner du sakspapirene og protokollene til styremøter og årsmøter. Disse er synlige for alle innloggede medlemmer i lokallaget.

Ledelse

Avbildet: Gøril Reiss Gunstad
Gøril Reiss Gunstad

Leder

Avbildet: Cathrine Mølmen Øien
Cathrine Mølmen Øien

1. nestleder

Avbildet: Mette Gjefsen
Mette Gjefsen

Medlem

Avbildet: Elisabeth Louise Luseter
Elisabeth Louise Luseter

Medlem

Avbildet: Anette Skogen
Anette Skogen

Medlem

Avbildet: Linda Haugen Stener
Linda Haugen Stener

Medlem

Avbildet: Liv Randi Sundhagen
Liv Randi Sundhagen

Medlem

Avbildet: Cathrine Mølmen Øien
Cathrine Mølmen Øien

Medlem


Avbildet: Tone Kalstadstuen
Tone Kalstadstuen

1. varamedlem

Avbildet: Roger Langrekken
Roger Langrekken

2. varamedlem

Avbildet: Helga Høystad
Helga Høystad

3. varamedlem


Avbildet: Cathrine Mølmen Øien
Cathrine Mølmen Øien

HTV KS kommune