Styre og hovedtillitsvalgte

Sør-Fron

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Cathrine Mølmen Øien

Leder
profileicon

Karoline Kluften

1. Nestleder

Medlemmer

profileicon

Mette Gjefsen

Medlem
profileicon

Lene L Kolobekken

Medlem
profileicon

Elisabeth Louise Luseter

Medlem
profileicon

Linda Haugen Stener

Medlem
profileicon

Liv Randi Sundhagen

Medlem
profileicon

Liv Randi Sundhagen

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Marte Sofie Tenold

1. Varamedlem
profileicon

Anette Skogen

2. Varamedlem
profileicon

Helga Høystad

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Karoline Kluften

HTV-KS-K