Frontfagflottenfeier

Jeg er superprovosert over frontfagmodellen, nok en gang spilles utdanningsgrupper i offentlig sektor for et puss. Dette har man blitt vant med opp gjennom årene. Men egentlig liker jeg modellen, den er en styrke for vårt samfunn. Problemet beskrives tydelig av våre fagforeningsledere.

– Når ikke de som anslår rammen for frontfaget følger opp ramma i praksis, blir vi provosert. Det må føre til at våre medlemmer i offentlig sektor prioriteres i årets lønnsoppgjør, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Hun får full støtte fra Steffen Handal, som er forhandlingsleder for KS-utvalget i Unio og leder i Utdanningsforbundet.

– I 2020-oppgjøret ble moderasjon fremhevet som viktigere enn noen gang på grunn av økonomiske utfordringer knyttet til pandemien. Ramma for frontfaget ble beregnet til 1,7 prosent. Men når de som anslår ramma, løper fra den, slik privat sektor gjør nå, så ser alle og enhver at denne praktiseringen av frontfaget ikke går, sier Handal

– Industriens talspersoner mante til et «ekstremt nøkternt» oppgjør og brukte pekefingeren mot grupper i offentlig sektor som mente de fortjente et lønnsløft. Når ikke de som anslår rammen for frontfaget følger opp ramma i praksis, blir vi provosert, sier han, og fortsetter:

– I tiden med pandemi har vi sett avhengigheten mellom sektorene tydeligere enn noen gang: Når barnehage og skole stenges ned, får næringslivet store problemer.

NHO på sin side fastholder at frontfagsmodellen skal ligge til grunn for lønnsdannelsen i Norge. For å sikre bedrifter og arbeidsplasser må lønnsutviklingen ivareta industriens konkurranseevne.

Så kommer vår tidligere finansminister Siv Jensen (FrP) på banen og tramper ned frontfagmodellen med sitt utspill på landsstyremøtet – Det vil nok oppleves som å banne litt i kirka, men jeg mener vi i dette året må bort fra frontfagsmodellen. Det for å sikre et ekstra lønnsløft for helsepersonell og lærere. De har stått helt i front gjennom hele denne pandemien, vært svært utsatt og jobbet mye overtid, men bidratt til at de mest sårbare i dette samfunnet og våre barn og unge kan fortsette mest mulig som normalt i hverdagen.

Det er verdt å merke seg at partiets lønnspolitikk for lærere er lokal lønnsdannelse. I mitt hode betyr det alle mot alle i et lokaldemokrati som konstant er underfinansiert.

En flottenfeier er en som pynter seg ekstragavant

NHO-sjef Ole Erik Almlid reagerer sterkt: - Det er oppsiktsvekkende at en partileder vil kaste frontfagsmodellen over bord når vi trenger den som mest - og dermed setter arbeidsplasser i fare.  Hvis ikke Norge er konkurransedyktig får vi ikke solgt det vi produserer ute i verden. Da taper vi arbeidsplasser, Norge blir fattigere og det går utover alle, også offentlig ansatte, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Han understreker at det er mange som har gjort en innsats under pandemien.

- Ja, sykepleiere og lærere har gjort en fantastisk jobb, i likhet med mange andre som for eksempel butikkansatte og ansatte i byggebransjen. Det er mange som har ofret mye.  De som har tatt den største støyten er de som har gått ut av arbeidslivet og nå står uten jobb.

KS, kommunenes organisasjon er oppgitt. Kravene og utgiftene stiger mer enn inntektene, det er særlig pleie, omsorg og bemanningsnorm i barnehage som trekkes fram i årets Strategidokument. Analyser av regnskapsresultatene for 2019 viser at antall kommuner med lite økonomisk handlingsrom øker. Her ligger deler av hunden begravet.

Reaksjonene fra LO og Fagforbundet er voldsomme og kritiske til Jensens utspill.

-Det er galskap å flytte lønnsforhandlingene til Stortinget, sier leder Jørn Eggum. Selvsagt har han rett.

En flottenfeier er en som pynter seg ekstragavant, en dandy med silketørkle og spaserstokk med sølvholk. Flere har alt pyntet seg til fest, og virker klare til å flotte seg rundt frontfagets bord. Problemet er at de neppe kommer til å løse flokene for lærere, sykepleier eller andre utdanningsgrupper i offentlig sektor. Med en viss realisme må vi innse at økt lærerlønn vil starte et skred av krav fra flere grupper. Moderasjons-skredet har allerede løst ut i privat sektor! Vi som har jobbet en stund husker hva som skjedde etter 2004, og som TBU illustrerer. Jeg kunne kjøpt en temmelig heftig sportsbil for de pengene. Eller benyttet lokale håndverkere og tjenester.

Men Flottenfeieren svinser inn i debatten og stjeler frontfagspongene til egen vinning. Det tjener ikke lærernes sak. Flottenfeieren fra NHO byr meg mest i mot. 

Jeg lever heller ikke av applaus. Stortingslønn og FrP-penger tipper jeg vi kan se langt etter.

Det norske samfunnet glir temmelig friksjonsfritt, startet dette i barnehagen tro?

Pandemien har vist hvor avhengige vi er av hverandre. Friske medarbeidere er mer produktive. Et godt helsevesen sikrer velferd og velstand. En god barnehage og skole gjør at vi skaper robuste mennesker til samfunns- og yrkesliv.

Hvor mange ganger det siste året har vi ikke sett intervju med nordmenn fra de fjerneste kroker av kloden. Fremgangsrike nordmenn studerer eller bidrar kloden rundt, dette ble mulig takket være en engelsklærer og en samfunnsfaglærer. Vi har også lært at 100 000 fremmedarbeidere deltar i produksjon og tjenesteyting. Dette skjer uten særlig konflikt fordi vi har utdannet barn til å vise toleranse, kanskje i for stor grad. Det norske samfunnet glir temmelig friksjonsfritt, startet dette i barnehagen tro?

Vi som leste romanserien av Elena Ferrante om oppvekst i Napoli, fikk et innblikk i skolesystemet. En viss andel barn ble årlig dumpet og læreren tjente en ekstra slump på å undervise om sommeren til de som kunne betale. Dette åpner for korrupsjon, klasseskille og maktovergrep.

Det svenske skolesystemet er beryktet, resultatene sank, mens karakterene steg. Man kan sette opp en årsakskjede som dreier seg om privatisering. Sverige har en annen og mer regional lønnsdannelse for lærere enn i Norge. Førstelærersystemet minner om fragmenter av FrPs program, men også om vår omdiskuterte lærerspesialist. Noen dyktige lærere skal få mer penger og status, samtidig som klasserommene står åpne for «utdannere» med lavere kompetanse. Svenskene har innført et nasjonalt system for økt lærerlønn knyttet opp mot kompetanse og resultat. Man kan mene mye om dette, men tragisk nok klarer ikke kommunene en gang å utnytte ekstrapengene til å heve lærerlønna, midler står ubrukt.

Jeg lar meg provosere av FrP når de nå går inn i lønnsdebatten på denne måten. Da jeg begynte på mitt geriljabroderi tenkte jeg at det måtte bli et dørskilt til NHO-sjefen. Nå har også valpe-eieren Siv Jensen blitt en kandidat. Trolig vil flere nomineres de første dagene. Det spisser seg til i lønnsforhandlingene. Kanskje skal LO få broderiet for protestene mot økt lærerlønn?

Vi venter nå på de siste beregningene fra Teknisk beregningsutvalg. Så braker det løs med forhandlinger. Forhandlingsklimaet virker mildt sagt spent.

Publisert: 22.03.2021