Ber kommunen bruke vikarmillioner på faste ansettelser

Publisert: 15.03.2023

I 2022 brukte Ringsaker kommune drøye 11 millioner kroner mer på vikartjenester til barnehage og skole enn i 2020. Nå ber Utdanningsforbundet politikerne bruke pengene mer fornuftig og heller gjøre flere faste ansettelser. – Det får ned sykefravær og skaper bedre arbeidsforhold, mener Øyvind Melgalvis og Frode Jevne. (Sakset fra Ringsaker Blad, tekst og foto: Per Eivind Knutsen).

Utdanningsforbundet Ringsaker har bedt om innsyn i vikarutgiftene for kommunen de tre siste årene, både når det gjelder barnehage og skole. Resultatet er en totaløkning på 11,2 millioner kroner, som ikke overrasker Melgalvis og Jevne.

– Det viser at det er for få ansatte, sier Melgalvis, leder av Utdanningsforbundet Ringsaker, sammen med nestleder Jevne.

I et regnestykke viser de at 11,2 millioner kan styrke bemanningen med 8 barnehagelærere og 8 fagarbeidere i de 8 såkalte resultatenhetene hvor det er målt vikarbruk.

Tallet har de funnet ved hjelp av bemanningskalkulatoren til Utdanningsforbundet.

– Bruker penger likevel

De to mener det bør la seg gjøre å få ned sykefraværet og vikarbruken, men er tydelige på at det vil koste. Omtrent det samme som kommunen bruker på vikarer, men til gjengjeld vil det skape bedre arbeidsforhold for de ansatte og en økende trygghet for barn og foresatte, ifølge de to.

– Men det er en utfordring, det å overføre det barn trenger til faste ansatte. Noen ganger må det på plass vikarer. Det må vi erkjenne. Blir det derimot for ofte skaper det utrygghet. Spesielt viktig er det ved oppstarten på høsten, både når det gjelder barnehager og skoler, sier Frode Jevne.

Nedgang i søkermassen

Jevne og Melgalvis er tydelige på at de ikke vifter med en kritisk pekefinger mot Ringsaker kommune spesielt. Mangel på fagfolk i oppvekstsektoren er et nasjonalt problem, ikke hjulpet av nedgang i søkermassen til barnehageutdanningen.

Det duoen ønsker er at lokalpolitikerne skal være med å løfte statusen på yrket, slik at flere søker seg til utdanningen. Og veien for å gjøre det er faste stillinger. Dette vil ifølge dem bety økt attraktivitet for yrket, og som en synergieffekt gjør det også Ringsaker til en mer attraktiv plass å bo.

Har satset, må satse mer

Det har vært mange prøveprosjekter rundt om i landet som viser at en høyere grunnbemanning har en positivt effekt på sykefraværet og vikarbruken. Så gjenstår det for politikerne å spørre seg hvor mye penger de vil bruke og hvordan de vil bruke dem.

– Det er null fleksibilitet i minstenormen, og den er sårbar, sier Melgalvis om situasjonen, og sier det ikke vil være nødvendig å kjøre et eget prøveprosjekt i Ringsaker spesielt for å få kartlagt de samme faktaene her.

– Vi har utvetydige resultater fra mange andre kommuner. Derfor trenger vi at politikerne er framsynte og satser i forkant for å få igjen i etterkant, legger han til.

– Ringsaker kommune har vært langt framme og satset på gode bygg og faglig innhold, og bør være like framoverlent på å møte framtidens utfordringer med tanke på bemanning, sier de to.