Streik for en anstendig, livsvarig pensjon

Publisert: 25.10.2022

Tross tidligere løfter og protokolltilførsler, får ikke ansatte i PBL-barnehager gjennomslag i kravet om AFP (avtalefestet pensjon). Dermed er våre medlemmer i streik. En livslang pensjon er selve sikkerhetsnettet i velferdsstaten vår, og vi opplever det som urimelig å opprettholde et system som gir noen grupper (med stor overvekt av kvinner) en dårligere rettighet enn andre. Man skulle tro man hadde kommet lengre i 2022, og dette gir kalde gys til busstreiken i 2020, hvor sjåførene måtte streike for å få lov til å gå på do i arbeidstida.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta går sammen i en felles aksjon for å rette søkelyset mot det vi opplever som urimelige forskjeller. Lokallagene i nevnte organisasjoner skal denne uka sette av ettermiddagene til å avholde støttemarkeringer, hvor vi deler ut løpesedler med budskapet. Kom innom for en hyggelig prat og en kopp kaffe. I morgen står vi utenfor OBS Olrud, og på torsdag finner du oss i Brumunddal sentrum. Hvis streiken vedvarer ut i neste uke, vil det bli aktuelt å besøke flere steder i kommunen.

PBL-ansatte kjemper for en rettighet de har blitt lovet både i 2019, 2020 og i 2021, men som arbeidsgiver nå ikke ønsker å innfri. Er man ansatt i en PBL-barnehage betaler man en høyere egenandel (3% av lønna) enn man gjør i andre private og kommunale barnehager (2%). Er ett fattig prosentpoeng grunnlag for å streike, tenker du kanskje? Hovedproblemet ligger i at selv om de må bidra med mer selv, får de mindre ut i andre enden. Dette kan resultere i et årlig tap på inntil 50 000 kr. Hvert eneste år. Resten av livet. Når man i tillegg ser at barnehagesektoren er sterkt kvinnedominert, er det nesten så man må sjekke kalenderen. Står det 1922 eller 2022?

Vi skulle, som sagt, tro at vi hadde kommet lengre. 


Så i likestillingens, anstendighetens og fornuftens navn: STØTT DE STREIKENDE I BARNEHAGE!