Endringer i lokallaget 2022/2023

Publisert: 01.08.2022

Ida Bergsengstuen ga seg som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Ringsaker våren 2022. Marianne Krogrud ble utpekt av styret som ny hovedtillitsvalgt i resten av årsmøteperioden 2021/2023.

Endringer i og ansvarsfordeling i lokallaget.

Leder: Øyvind Melgalvis
Styreleder Sette dagsorden i styret, innkalle til og planlegge styremøter.
Forhandlingsleder: Innkalle forhandlingsutvalg og lede lokallaget i lønnsforhandlinger.
Kontaktperson ledere Dialog med leder i skole, drøfte bemanningsplaner og omrokeringer.
Kontaktperson FAS: veilede og følge opp aktuelle saker for støttesystemet vårt.
Primærkontakt medlemsoppfølging, kontakte nye medlemmer og nye pensjonister: Utarbeide og følge opp dette.
Politisk påvirkning: Delta i kommunestyret og utvalg for oppvekst og andre relevante politiske
fora. Pleie kontakt med sentrale politikere. Jobbe langsiktig for å sikre at politikerne forstår
vår posisjon og sette gode rammer for oppvekst i kommunen.

Nestleder: Frode Jevne
Økonomiansvarlig: Ordne alt av innkjøp og bestillinger.
Kontaktperson barnehage; Sette dagsorden for møter med lokale tillitsvalgte i barnehagen.
Kontaktperson pensjonistene: Innkalle til møter med pensjonistrådet og delta i regionalt
pensjonistråd.

HTV: Marianne Krogrud
Kontaktperson grunnskole: Innkalle til møter med lokale tillitsvalgte i grunnskolen
Kontaktperson voksenopplæringen.
Holde seg oppdatert på gjeldene tariff.
Kontaktinformasjon:
[email protected]
Tlf: 97762018

Alle tre deltar i møter med arbeidsgiver, fylkeslaget og i regionalt samarbeid.