Ny undersøkelse av andel ukvalifiserte lærere; den øker fra 21% (2019) til 22% (2020) i ØSK og vi er desidert dårligst i Valdres!

Vi har fortsatt høyest andel ukvalifiserte lærere i grunnskolene i Valdres og ligger vesentlig høyere enn gjennomsnittet i Innlandet. Vang og Etnedal er best også i år, med ingen ukvalifiserte lærere i de kommunale grunnskolene. Sør-Aurdal har 8%, Nord-Aurdal 14% og Vestre Slidre 15%. Gjennomsnittet i Innlandet er 13%.

Dataene er basert på SSBs statistikk for 2020 «ansatte i barnehage og skole». Denne statistikken omfatter alle lønnsmottakere i barnehager, grunnskoler, videregående skoler, fagskoler og voksenopplæringsinstitusjoner.

Tallene inkluderer lønnstakere over 15 år som har utført arbeid av minst én times varighet (4. kvartal 2020), eller som var midlertidig fraværende fra slikt arbeid pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.

Statistikken gir opplysninger om blant annet yrke, alder, utdanningsnivå og ulike utdanninger, herunder godkjente lærerutdanninger i offentlige skoler (kilde:SSB).

Dette gir oss mulighet til å beregne hvor stor andel av de samlede lærerårsverkene som er utført av ansatte som mangler lærerutdanning. I vår oversikt er det kun ansatte registrert med yrkeskode lærer i A-ordningen som er med. Det vil si at andre yrkesgrupper i skolen enn lærere er holdt utenfor når vi har beregnet andelen lærerårsverk som er utført av ansatte uten lærerutdanning.

Her er lenken til hele oversikten:

https://utdanningsforbundet.no/var-politikk/valg-2021-bare-larere-er-larere/oversikt-her-mangler-larerne2/ 

 

Publisert: 05.10.2021