Spesialutgave: Trygge og helsefremmende arbeidsplasser

Publisert: 31.03.2022

Ny spesialutgave av Forbundsnytt tilbyr tips, råd og erfaringer som kan bidra til å bedre arbeidsmiljøet og gir deg mange nyttige tips til hvordan du får arbeidsplassen din tryggest mulig.

Sommeren 2021 vedtok sentralstyret i Utdanningsforbundet de viktigste satsingsområdene for organisasjonen frem til august 2022. Et av de fire prioriterte områdene går på trygge og helsefremmende arbeidsplasser. I vedtaket heter det at «Utdanningsforbundet skal være en pådriver for arbeidsplasser preget av et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.».

Denne spesialutgaven av Forbundsnytt skal gi tillitsvalgte og ledere tips, råd og andres erfaringer på dette området. Siden dette er saker som angår veldig mange, uansett om du jobber i barnehage, i skole, på høyskole/universitet eller i FAS, så har vi i dette tilfellet valgt å gjøre nummeret åpent og allment tilgjengelig, slik at alle kan få glede og dra nytte av det.

I utgaven vil du finne en rekke ulike temaer, og tips til hvordan ulike problemer kan håndteres – eller eksempler på hvordan disse er løst ulike steder. Vold og trusler er naturlig nok viet stort plass, men du finner også saker om hva du kan gjøre om du ikke har en kontorplass som er tilfredsstillende, hva du kan gjøre om du eller en kollega beskyldes for elevkrenking (Opplæringslovens §9A), hvordan målrettet arbeid med inkluderende arbeidsliv kan gi resultater, hvordan du melder avvik – og en rekke andre saker.

Les hele bladet her:

https://www.utdanningsforbundet.no/siteassets/-fotoweb-arkiv/2022/3/forbundsnytt-1-2022-pdf-nett.pdf