Fylkesstyret i Innlandet bevilger penger til nødhjelp i Ukraina

Publisert: 10.03.2022

Sentralstyret i Utdanningsforbundet har bevilget 200.000 kroner til nødhjelpsarbeid i Ukraina. Flere fylkeslag har bevilget midler og Utdanningsforbundet Innlandet bevilger 3 kroner pr medlem, ca 36.000 kroner til Flyktninghjelpen. Fylkesleder i Utdanningsforbundet, Thore Johan Nærbøe, mener det er viktig at fagforeninger bidrar i en situasjon hvor mange mennesker er på flukt og det er akutt behov for hjelp og bistand.

- Gjennom fagforeningers historie har arbeiderne vist evne og vilje til å utøve solidariske handlinger med medmennesker i nød. Vi må stå sammen og vise vår motstand mot den uretten som begås mot det ukrainske folket og vår motstand mot de russiske krigshandlingene som har rystet en hel verden, sier han.

Fylkeslaget beviger penger til Flyktninghjelpen og deres arbeid i Ukraina.

- Flyktninghjelpen gjør et svært viktig arbeid i mange land og er en organisasjon som jobber aktivt for å bistå mennesker i flukt i Ukraina. Sentralstyret har bevilget 200.000 kroner fordelt på Education International sitt solidaritetsfond og Flyktninghjelpen. Vi følger opp i Innlandet med å bevilge 3 kroner pr medlem, i overkant av 36000 kroner til dette arbeidet, sier han.

Han oppfordrer alle som har mulighet til å gi et bidrag.

- Alle bidrag vil være kjærkomne i den tragiske situasjonen som nå utspiller seg i Ukraina. Vi oppfordrer lokallag som har mulighet til å støtte arbeidet som Flyktninghjelpen eller andre organisasjoner nå gir i Ukraina, sier han.