Kjære medlemmer og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Buskerud

Da går 2023 mot slutten, og vi ser alle frem til en god og velfortjent juleferie.

Samtidig er vi kanskje mer bevisste enn noen gang på at julens budskap om fred og forsoning ikke er alle mennesker forunt. Krigen fortsetter å rase i Ukraina, og vi ser forferdelige lidelser på Gazastripen. Utdanningsforbundet fordømmer på det sterkeste krig og terror mot sivile, og krever at Israel avbryter bombinga av Gaza umiddelbart! Hamas på sin side, må stanse terrorangrepa på Israel.

Utdanningsforbundet Buskerud ble re-etablert 1. august 2023, og det er fint å kunne melde at «brikkene begynner å falle på plass». Vårt nye fylkesstyre er satt sammen av engasjerte og kunnskapsrike tillitsvalgte, som sammen gjør det vi kan for å gi alle våre medlemmer den støtten de trenger fra fagforeningen sin. Vi er også veldig opptatte av å nyttiggjøre oss de mulighetene som ligger i det å påvirke politikere, slik at det sikres gode rammevilkår for barn og unges oppvekst i hele Buskerud.

Det kan ikke sendes en julehilsen fra oss, uten å takke for den utrettelige innsatsen fra våre tillitsvalgte ute i lokallagene. Hver eneste dag møter dere utfordringer, og mange av dem må dere ta på strak arm. Vi er stolte av alt engasjementet og pågangsmotet dere viser på vegne av egne medlemmer, barn og unge.
Til slutt vil vi ønske dere en riktig god jul, med håp om at 2024 vil bringe med seg noe godt for oss alle.

Johs Aagaard og Eskil Dahl Rotherud
Leder og nestleder i Utdanningsforbundet Buskerud.