Kjære fylkespolitiker. På tide å gå fra ord til handling.

Kommune- og fylkestingsvalget i september nærmer seg, og de ulike partiene kappes om å vinne velgernes stemmer. Det er mange tema som er viktige i et lokalvalg, og utdanning ser ut til å bli ett av de viktigste i Buskerud fylkeskommune.

En god utdanning er selve bærebjelken i et samfunn, og burde prioriteres høyt i de fylkeskommunale budsjettene. Utdanningsforbundet har over flere år advart om følgene av at det ikke bevilges nok penger til videregående skole, og at de ansatte ikke prioriteres i lønnsoppgjørene. Her trengs det handling, og ikke bare ord og løfter. Vi vet at prioriteringene er harde, men det er dere politikere som sitter med det øverste ansvaret.

Flere partier har store visjoner for den videregående skolen i fylket, og det er bra. Lærerne i skolen melder derimot om flere utfordringer som må løses, og særlig bruken av kunstig intelligens opptar de ansatte i fylkets lærerrom. Hvordan skal dette spille inn på vurderingssituasjonene i skolehverdagen?


Men den altoverskyggende utfordringen for Buskerud vil være økonomi. Når jeg leser partiprogrammene til de ulike partiene, mangler det ikke på visjoner eller målsettinger, selv om de av og til er litt vage. Hva menes egentlig med høyere kvalitet, vektlegge ditt eller datt, og styrke skolen? Hvordan tenker partiene at dette skal realiseres uten tilstrekkelig finansiering? Vi får tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte at skolene må spare penger, og at det for eksempel ikke settes inn vikar ved fravær, ekskursjoner kuttes, i tillegg til mange andre småinnsparinger som gir en dårligere skole totalt sett. Til sammen gir dette helt motsatt effekt av det dere politikere ønsker. Våre skoleledere sitter med ansvaret ute på skolene, men må ofte velge hvilken av paragrafene i opplæringsloven de skal bryte for å få balanse i budsjettet. Sånn kan vi ikke ha det. Rektorenes stemme må komme tydeligere frem, og manglene må synliggjøres. Hva med å spørre rektorene det enkle spørsmålet: hva trenger dere for å gi alle elevene den utdanningen de fortjener?

Kjære fylkespolitiker. Utdanningsforbundet mener det er veldig bra at dere har et sterkt fokus på videregående opplæring. Men de ansatte og elever i Buskerud trenger handling, og ikke minst penger. Nå er det opp til dere å sikre at finansieringen av utdanningssektoren står i forhold til de ambisjonene dere har på vegne av barn og unge i Buskerud fylkeskommune.

Godt valg!

Dette er et debattinnlegg som ble publisert i Laagendalspostens nettavis 21. august 2023