ATV-kurs for barnehage, FAS og grunnskole

Nes (Akershus)

Torsdag 24.januar arrangerte vi kurs for alle tillitsvalgte i barnehage, FAS og grunnskole.

Publisert: 25.01.2019

Det var 11 av 19 tillitsvalgte som møtte opp på kurset. Disse elleve fikk en innføring i tilsettinger og om det å skrive årsmøtesaker. Vi gikk også grundig igjennom og drøftet konsekvenser av rådmannens reviderte budsjettforslag.