Digitalt Årsmøte i Utdanningsforbundet Flekkefjord

Publisert: 12.05.2021

Torsdag 27.5.21 blir det digitalt årsmøte mellom 1900 og 2130

Velkommen til årsmøte på Teams 27.5.21 klokka 1900 - 2130

Sakslista ligger under - komplett saksliste med innstillinger og vedlegg følger ved påmelding!

Vi ses

Mvh

Styret Utdanningsforbundet Flekkefjord

  1. Sakliste

Sak 1 Konstituering

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av dirigenter
  3. Valg av referenter
  4. Valg av protokollunderskrivere
  5. Godkjenning av sakliste
  6. Godkjenning av møtereglement
  7. Godkjenning av valgreglement
  8. Valg av møtefunksjonærer

 

Sak 2 Valg

2.1. Valg av nestleder/vara HTV i lokallagsstyret
2.2. Valg av 3 øvrige medlemmer til lokallagsstyret

2.3. Valg av 1 varamedlem til lokallagsstyret

2.3.1. Valg av 3. vara

2.4. Valg av valgkomite

2.5 . Valg av arbeidsutvalg til OU-prosjekt


 

Sak 3 Behandle melding og regnskap fra lokallagsstyret

Sak 4 Vedta retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode

Sak 5 Behandle budsjett

Sak 6 Behandle saker innmeldt fra medlemmer og klubber innenfor lokallaget, og
andre saker som lokallagsstyret legger fram

Sak 7 Valg av alternativer innenfor vedtektene

7.1 Endring av årsmøtehyppighet etter § 57.3 – årsmøte hvert 2. år

Sak 8 Evt. resolusjoner
Følg lenken for å melde deg på: https://www.utdannings

 

forbundet.no/kursadm/forhandsvisning?avdkode=LOKALLAG&kukode=2021295