Årsmøter i lokallagene

Her finner du nyttige dokumenter som hjelp til forberedelse og gjennomføring av årsmøter i lokallagene

Det er fylkesårsmøte hvert fjerde år. Neste fylkesårsmøte er i mai 2023. Det er blant annet ulike frister for lokallagene det året det er fylkesårsmøte. Vi har derfor valgt å skille dokumentene på år med og uten fylkesårsmøte.

Lokallagsårsmøter i år uten fylkesårsmøte

Lokallagsårsmøter i år med fylkesårsmøte