Ny handlingsplan for Partnerskap mot mobbing

I mars ble regjeringen og de 14 organisasjonene som utgjør Partnerskap mot mobbing enige om en ny avtaleperiode frem til 2025. Nå er også handlingsplanen klar.

Den nye handlingsplanen utdyper og konkretiserer målene, tiltakene, organiseringen og arbeidsformen partnerskapet skal ha for å jobbe for at alle barn og unge skal kunne ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing.

Partnerskap mot mobbing har en viktig rolle som pådriver for økt kompetanse og samarbeid og for å sette arbeidet mot mobbing på dagsorden, både nasjonalt og lokalt.

Tiltak lokalt og nasjonalt

For å sette mobbing på dagsorden i lokalsamfunnene er partene enige om å fremdeles ha faglige forum og å ha regionale samlinger. Det vil bidra til å etablere arenaer for deling av erfaring, mer samarbeid mellom lokale aktører og kompetansebygging.

Partnerskapet vil også fortsette med å delta i nasjonale og internasjonale nettverk og konferanser, som blant annet Arendalsuka og World Anti-Bullying Forum (WABF), og samarbeide med nasjonale og internasjonale aktører og politikere.

Se mer om partnerskapet

Se mer om Utdanningsforbundets arbeid mot mobbing

Partnerskapet består av regjeringen, Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Friskolenes kontaktforum, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF og Frivillighet Norge.