NRK Debatten: – Lønnsdannelsen nå er et samfunnsproblem

“Lønnsfest for noen” var tittelen på Debatten på NRK i går kveld. – Vi har et samfunnsproblem vi ikke klarer å løse med måten lønnsdannelsen foregår i Norge på nå, sa Steffen Handal.

Handal er både forhandlingsleder i Unio kommune og forbundsleder i Utdanningsforbundet.

Se Debatten her

Fredrik Solvang inviterte til debatt på bakgrunn av NHO-sjef Ole Erik Almlids uttalelser om at arbeidstakerne må tåle en reallønnsnedgang i år. Han pekte spesielt på sykepleiere og lærere, noe som har vekket kraftige reaksjoner.

Lærere og sykepleiere må få reallønnsnedgang grunnet koronaen, mener NHO-sjefen. Samtidig får DNB- og Coop-sjefer lønninger i timillionersklassen. Dette var inngangen til Debatten.

Almlid selv ville heller ikke nå møte i debatt for å forsvare sine synspunkter. Men det gjorde Steffen Handal og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Et samfunnsproblem

– Vi har et samfunnsproblem. Vi klarer ikke å rekruttere sykepleiere og lærere til å gi våre svakeste grupper de de trenger. Vi klarer ikke rekruttere lærere til å utdanne framtidens arbeidstakere. Den lønnsdannelsen som preger Norge nå bidrar til å øke dette samfunnsproblemet, sa Handal.

Han understreket at det bare var offentlig sektor som forholdt seg til ramma i fjorårets oppgjør som industrien selv satte.

Sverresdatter Larsen pekte blant annet på rekrutteringsutfordringen blant sykepleierne.

– En av fem sykepleiere slutter i yrket. Vi mangler fagfolk, sa hun blant annet.

Steffen Handal var fredag 12. mars i Dagsnytt18 og snakket om det samme. Det kan du se og høre under. 

Se og hør Dagsnytt 18

Se alt om lønnsoppgjøret her