Lihkku beivviin!

Læhkoeh biejjine! (sørsamisk), vuorbbe biejvijn! (lulesamisk). Utdanningsforbundet gratulerer med samenes nasjonaldag!

I dag, 6.februar, markerer vi samenes nasjonaldag. Leder for samisk utvalg i Utdanningsforbundet, Thom Jambak, er glad for at dagen feires bredt i hele Norge.

– Dagen i dag er en festdag og viser at vi har større anerkjennelse for samisk identitet i Norge nå enn noensinne. Samtidig ser vi at samisk identitet og kultur er under press, sier Jambak.

Et av områdene som han og samisk utvalg setter søkelyset på nå er læremidler på samisk.

– Det er stor mangel på samiske læremidler. Nye læremidler skal utvikles i henhold til de nye læreplanene, det gjelder selvsagt både analoge og digitale læremidlerThom Jambak, sentralstyremedlem og leder for samisk utvalg i Utdanningsforbundet

Dette er en av de mest krevende sakene Samisk utvalg i Utdanningsforbundet vil jobbe med i denne perioden, mener lederen.

– Det er utfordrende å skaffe midler og kompetanse til å utvikle læremidler. Utvalget vil arbeide mer med hvordan vi som forbund bedre kan påvirke beslutningstakere. Det er fortsatt mange som ikke forstår hvor viktig det er å ha læremidler på eget morsmål, fastslår Jambak.

Rammeplanen blir ikke fulgt opp

En rapport om implementering av Rammeplan for barnehager som nylig ble sluppet, bekrefter dette. Ikke alle barn som har rett til et samisk barnehagetilbud får dette tilbudet. Og Rammeplanens ambisjon om å formidle samisk kultur til alle barnehagebarn blir ikke fulgt opp.

– Grunner til dette er både manglende samisk språkkunnskap, samt kompetanse og materiell om vår samiske kultur, sier Jambak.

Han ønsker også et bredt samarbeid med alle som arbeider med samiske læremidler.

– Utvalget vil gjerne samarbeide med fagmiljøer om hvordan vi kan støtte opp under utvikling og arbeide med å sikre nok og oppdaterte samiske lærebøker, avslutter Jambak.

Samisk utvalg

Sami ossodat/samisk utvalg i Utdanningforbundet skal ivareta det samiske perspektivet og gi innspill og råd til sentralstyret i Utdanningsforbundet i aktuelle utdanningspolitiske saker. Les mer om utvalget her 

Samenes nasjonaldag, 6. februar, feires til minne om det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Dagen markerer fellesskapet på tvers av landegrensene på Nordkalotten. Samefolkets dag eller samenes nasjonaldag markeres i Norge, Sverige, Finland og Russland. I Norge utgjør fest og aktiviteter for barn og unge en sentral del av feiringen. I regi av skoler og barnehager gjennomføres gjerne samiske tema og prosjekt i dagene før nasjonaldagen, og på selve nasjonaldagen blir det stadig mer vanlig med høytidelig feiring og fest. Selve feiringen består gjerne i å pynte seg i samiske kofter, ulike former for kulturinnslag og et samlende måltid som ramme. Dagen ble offisiell flaggdag i Norge i 2004.

Sitert

Avbildet: Thom Jambak
Thom Jambak
Avbildet: Tormod Korpås
Tormod Korpås

Leder for lederrådet