FHI: Hjemmekontor når lærere ikke underviser

På direkte spørsmål fra Utdanningsforbundet bekrefter FHI at arbeidsgiver skal sørge for at all aktivitet som kan skje via hjemmekontor, skjer der.

For en stund tilbake ble smittevernreglene oppdaterte, og kravet om hjemmekontor ble innskjerpet. På regjeringen nettsider som omhandler de nasjonale smitteverntiltakene heter det at:

«Arbeidsplasser: Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. Arbeidsgiver skal sørge for dette.»

Likevel får Utdanningsforbundet flere tilbakemeldinger fra våre medlemmer, spesielt de som jobber i skolen, som forteller at de fortsatt må være på arbeidsplassen utenfor undervisning, som for eksempel at de fysisk må delta på fellesmøter  – ofte i trange og dårlig ventilerte rom.

Dette skal ikke skje.

Utdanningsforbundet tok kontakt med FHI før påsken, og fikk dette svaret for noen dager siden:

Det er i utganspunktet ingen grunn til at lærarar skal vere på kontor på skulen når dei ikkje har undervisning. Arbeidsgjevar skal legge til rette for at all aktivitet som kan skje via heimekontor, skjer på denne måten. Vi forstår at det kan vere praktisk vanskeleg med heimekontor når ein har kortare pausar mellom undervisning. I slike tilfelle må skulen legge til rette slik at dei tilsette kan halde avstand til kvarandre.

Om du opplever at du fortsatt må være til stede på din arbeidsplass utenfor undervisning og det som fordres av nødvendig, fysisk tilstedeværelse, og at verneombudet på din arbeidsplass ikke blir hørt i sitt krav om bruk av hjemmekontor, anbefaler vi deg at du tar saken videre til ditt lokallag.

Det er samtidig viktig å poengtere at vi vet godt at våre medlemmer møter en arbeidshverdag hvor smittevernet oppleves som dårligere enn i resten av samfunnet. Dette er en situasjon som myndighetene og FHI har velsignet gang på gang gjennom troen på at tiltakene i veilederen er tilstrekkelige og faktisk gjennomførbare (1-metern og 2-metern, ingen påbud om munnbind, og så videre), og forestillingen om at det kun er undervisning lærerne gjør på skolen er bare en forlengelse av dette. Det er derfor viktig å understreke at denne saken kun handler om FHIs råd når det gjelder bruk av hjemmekontor i skolen.