Ber myndighetene revurdere koronastrategien

Flere av Utdanningsforbundets fylkesledere er opprørt over situasjonen etter at grønt nivå ble innført fra skolestart. – Koronastrategien bør revurderes, sier leder Steffen Handal.

Fra midten av august har norske skoler og barnehager operert med grønt nivå, og helsemyndighetene har lagt opp til utstrakt bruk av testing i stedet for karantene. Samtidig har koronasmitten økt kraftig de siste ukene, og mye av smitten i samfunnet sprer seg nå på skolene.

Tidligere denne uka hadde fylkeslagslederne i Utdanningsforbundet et møte med leder Steffen Handal. Her rapporterte flere fylker om en krevende og kaotisk situasjon. Etter møtet uttalte Handal at myndighetene nå bør revurdere koronastrategien. 

- Vi mener at nasjonale myndigheter må ta en ny vurdering på om det faktisk er riktig å holde på en teststrategi i stedet for en karantenestrategi, sier Handal til Dagbladet.

- Det er dårlig testkapasitet, mye smitte og uklart for lærere og skoleledere hvordan de skal håndtere situasjonen, forklarer Handal overfor TV 2

Fylkeslagsledere reagerer

– Hverken foresatte, elever eller lærere klarer å forstå hva helsemyndighetene og regjeringen tenker på når de setter grønt nivå, sier Bjørn Sigurd Hjetland, lokallagsleder i Utdanningsforbundet Bærum, til VG

Lokallagslederen i Bærum mener at særlig videregåendeelever settes i en krevende skvis mellom regelverk og smittefrykt.

– Går de på skolen, får de korona. Blir de hjemme, stryker de i fag. Det er en håpløs situasjon. Jeg er helt skremt over valget ungdommene i realiteten har fått av regjeringen, sier Hjetland.

Også fylkeslederne i Vestland og Viken forteller om frustrasjon blant medlemmene. Det samme gjør Aina Beate Skjefstad Andersen, fylkesleder i Utdanningsforbundet Oslo.

– Situasjonen er krevende og uoversiktlig, sier Skjefstad Andersen til VG.

– Strategien har ikke fungert godt nok

Onsdag vedgikk FHI-direktør Camilla Stoltenberg at høstens smittestrategi ikke har fungert godt nok.

– Det har ikke vært ønske fra Helsedirektoratets og Helsedepartementets side at det skal spre seg så mye smitte i skolene, og det har økt raskere enn det vi forventet, sier Stoltenberg til NTB

De høye smittetallene den siste tiden vil få konsekvenser for gjenåpningen av samfunnet, ifølge assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad.

– Foreløpig har man satt gjenåpningen på pause for å kunne gjennomføre mer vaksinering, og regjeringen vil ta stilling til dette i en helhet i tiden framover, sier Nakstad til NTB.

Senere denne uka skal Steffen Handal i et møte med kunnskapsminister Guri Melby, der smittesituasjonen vil bli diskutert.

– Vi vil gjerne gå i samarbeid med myndighetene for å finne de beste løsningene, sier Handal til TV2.