– Riktig å prioritere lærerne nå

FHI anbefaler nå at lærere prioriteres for vaksine i områder med stor smittespredning. - Det er riktig å prioritere lærere i skole og barnehage nå, mener Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet ba i januar Folkehelseinstituttet (FHI) om å gjøre en ny vurdering av lærernes plass i vaksinasjonsprogrammet. I sin nye vurdering åpner FHI for at lærere i kommuner med stor smittespredning vil kunne prioriteres spesielt.

Folkehelseinstituttets vurdering

– Det er veldig bra. Utdanningsforbundet mener det er helt riktig å prioritere lærere i skole og barnehage nå, ettersom det er klart at smitterisikoen er en helt annen med det muterte viruset. Lærere har svært mange nærkontakter og utfører en helt sentral oppgave for samfunnet, sier Terje Skyvulstad.

– Nå er det viktig at dette klare signalet fra FHI følges opp av regjeringen, fortsetter han.

Lærere og annet pedagogisk personell vil kunne prioriteres spesielt etter at alle risikogruppene (alle ned til 45 år) og helsepersonell er vaksinert, men bare ved en stor smittespredning som gjør det vanskelig å ha skoler i normal drift. Dette vil kunne beskytte både lærere og annet pedagogisk personell, men også bidra til å opprettholde åpne skoler og barnehager og slik beskytte barns hverdag.
Fra FHIs nye vaksinasjonsvurdering

Tatt opp med helsemyndighetene og statsråden

Utdanningsforbundet har ved gjentatte anledninger tatt opp prioritering av lærerne i vaksinekøen med helsemyndighetene. Det har også vært et tema i møter med kunnskapsminister Guri Melby.

– Lærere i skole og barnehage har hele tiden vært utsatt, fordi de arbeider med barn og unge som skulle skjermes for de aller mest inngripende tiltakene og der det tidvis er helt umulig å opprettholde avstandskrav. Nå er smitterisikoen adskillig høyere fordi viruset har mutert. Dette er en svært stor belastning å stå i og det er etter vårt syn åpenbart at det nå må være riktig å prioritere lærere i barnehage og skole for vaksinering, sier Terje Skyvulstad.

Unicef og WHO (Verdens helseorganisasjon) har anbefalt at lærerne prioriteres for vaksinering. Disse europeiske landene har også prioritert lærerne på ulike måter:

 

 • Tyskland
 • Island
 • Israel
 • Polen
 • Spania
 • Italia
 • Albania
 • Armenia
 • Bulgaria
 • Kroatia
 • Tsjekkia
 • Estland
 • Georgia
 • Litauen
 • Malta
 • Portugal
 • Romania
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Ukraina

Kilde: ETUCE 2021

Sitert

Avbildet: Terje Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder