E-læringskurs: Godt arbeidsmiljøarbeid

Unio-forbundene har i samarbeid med Arbeidstilsynet utviklet et e-læringskurs for tillitsvalgte. Her kan du lære mer om hvordan du kan bidra i arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen din. Kurset passer også for verneombud, ledere og HR- og HMS-ansatte.

Velg knappen "Kurs uten innlogging".

Har du spørsmål om dette kurset? Ta kontakt med Anne-Lise Alfstad Nordli, seksjon for opplæring, kurs og konferanser.

Målgruppe er alle tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. 

Målet med kurset er at du skal bli trygg i rollen som tillitsvalgt i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

I kurset får du lære mer om

  • hva arbeidsmiljø er
  • hva som har betydning for sykefraværet og frafall i din bransje
  • hva som påvirker arbeidsmiljøet og hvordan dere kan jobbe for å redusere fravær og frafall
  • øke trivsel og produktivitet på din arbeidsplass
  • partssamarbeidet og din rolle som tillitsvalgt i arbeidsmiljøarbeidet

Kurset ligger på e-læringsplattformen til Arbeidstilsynet og du behøver ikke brukernavn og passord for å delta.

Når du går inn på lenken velg knappen "Kurs uten innlogging". Du vil bruke rundt én time på å gjennomføre hele e-læringen.

E-læring Unio