Fagnettverk i norsk

Utdanningsforbundet har opprettet fagnettverk i norsk. Nettverket skal engasjere seg i innholdet i og utviklingen av fagene, støtte det faglige engasjementet blant medlemmene og gi innspill på aktuelle saker.

Fagnettverket i norsk består av 10 medlemmer.

Formålet med fagnettverket er at det skal bidra til:

 • at profesjonen blir bedre rustet til å delta i profesjonsfaglige diskusjoner og utviklingsarbeid knyttet til undervisningsfag.
 • å styrke Utdanningsforbundets argumentasjon i saker som handler om enkeltfag.
 • å starte og holde ved like faglige diskusjoner blant forbundets medlemmer.
 • at forbundet kan møte medlemmenes fagidentitet.

Hele mandatet kan du lese her: Mandat for Utdanningsforbundets fagnettverk

 • Øystein Jetne, Ullern videregående skole, Oslo
 • Kristin Jonberg, Atlanten videregående skole, Møre og Romsdal
 • Ann Kristin Molde, Sotra videregående skole, Vestland
 • Silje Andreassen, Oppdal videregående skole, Trøndelag
 • Aina Kverneland, Skeiane ungdomsskole, Rogaland
 • Emilia Ragnarsdottir, Volda ungdomsskule, Møre og Romsdal
 • Kathrine Stensland, Otta ungdomsskole, Innlandet
 • Inger Tveit, Stigeråsen skole, Telemark
 • Ingeborg Strandos, Åreppen skole, Akershus
 • Anja Reiten, Brattvåg barneskule, Møre og Romsdal

Har du spørsmål til eller om fagnettverkene? Ta kontakt her:

Naomi Aass Girardeau
Seniorrådgiver

 

Les også: Spørsmål og svar om fagnettverk