Fagnettverket i norsk – hva gjør de?

Fagnettverket i norsk er opptatt av hva som skal til for å styrke lesing i alle fag, fra begynneropplæring til sluttvurdering.

Fagnettverket består av ti engasjerte norsklærere fra grunnskole til videregående skole. Medlemmene er for tiden opptatt av den nye nasjonale lesesatsingen, Tid for lesing, den nye leselyststrategien, Sammen om lesing og om hvordan disse ambisjonene kan realiseres i praksis.

Les mer:

Sammen om lesing - Leselyststrategien 2024-2030 (regjeringen.no)

Styrkar leseopplæringa og arbeidet mot mobbing i skulen (regjeringen.no)

Les fagnettverkets debattinnlegg: Leselyststrategien: En god begynnelse, men langt fra målet

Les mer om medlemmene her: Fagnettverket i norsk

Fagnettverket diskuterer hva som skal til for å styrke lesing i alle fag, fra begynneropplæring til sluttvurdering. De opplever at det er store forskjeller mellom skoler og kommuner i hvordan man gjennomfører og følger opp leseopplæringen. Det er mange ulike problemstillinger som fagnettverket setter på dagsorden, inkludert:

  • Hvordan kan lærere stimulere til økt leselyst og leseutholdenhet?
  • Hva trenger lærerne for å styrke lesepraksisen i klasserommet?
  • Hvordan kan man sørge for at ingen elever blir hengende etter i begynneropplæringen?
  • Hvordan motivere elever til å lese mer og utvikle en interesse for lesing?
  • Hvordan utvikle skolebibliotekene og samarbeidet med folkebibliotekene for å fremme leselyst og leseglede?
  • Hvordan skape leseglede i samspill med foresatte?
  • Hvordan heve de som har lesevansker og hindre utenforskap?

Til høsten arrangerer Utdanningsforbundet, i samarbeid med fagnettverket i norsk, et kveldsseminar i anledning FNs internasjonale lesedag. Her settes lesing på dagsordenen. Les om seminaret og meld deg på:

Kveldsseminar: Lesing på timeplanen

I tillegg arrangeres det et kurs om hvordan en lekende og meningsfull tilnærming til begynneropplæringen legger til rette for aktive elever som får jobbe på sitt nivå, ut ifra sine forutsetninger. Les mer om kurset Lekende tilnærming til lesing og skriving og meld deg på:

Lekende tilnærming til lesing og skriving

Har du spørsmål eller innspill til fagnettverket i norsk?

Du kan skrive inn ditt spørsmål/innspill her