Fagnettverk i naturfag

Utdanningsforbundet har opprettet fagnettverk i naturfag. Nettverket skal engasjere seg i innholdet i og utviklingen av fagene, støtte det faglige engasjementet blant medlemmene og gi innspill på aktuelle saker.

Fagnettverket i naturfag består av 10 medlemmer.

Formålet med fagnettverket er at det skal bidra til:

 • at profesjonen blir bedre rustet til å delta i profesjonsfaglige diskusjoner og utviklingsarbeid knyttet til undervisningsfag.
 • å styrke Utdanningsforbundets argumentasjon i saker som handler om enkeltfag.
 • å starte og holde ved like faglige diskusjoner blant forbundets medlemmer.
 • at forbundet kan møte medlemmenes fagidentitet.

Hele mandatet kan du lese her: Mandat for Utdanningsforbundets fagnettverk

 • Søren Evensen Kure, Horten videregående skole, Vestfold
 • Marianne Førland, Karmsund videregående skole, Rogaland
 • Rønnaug Skorem, Hadeland videregående skole, Innlandet
 • Maria Taraldsen, Sam Eyde videregående skole, Agder
 • Nina Marianne Lekve, Løten ungdomsskole, Innlandet
 • Hilde Kålen, Lauvsnes skole, Trøndelag
 • Dag Lennart Nielsen, Brandbu ungdomsskole, Innlandet
 • Espen Haug, Orerønningen ungdomsskole, Vestfold
 • Trude Heimstad, Grue barne- og ungdomsskole, Innlandet
 • Susanne Eltervåg, Godeset skole, Rogaland

Har du spørsmål til eller om fagnettverkene? Ta kontakt her:

Naomi Aass Girardeau
Seniorrådgiver

 

Les også: Spørsmål og svar om fagnettverk