Fagnettverk i kroppsøving

Utdanningsforbundet har opprettet fagnettverk i kroppsøving. Nettverket skal engasjere seg i innholdet i og utviklingen av fagene, støtte det faglige engasjementet blant medlemmene og gi innspill på aktuelle saker.

Fagnettverket i kroppsøving består av 10 medlemmer.

Formålet med fagnettverket er at det skal bidra til:

 • at profesjonen blir bedre rustet til å delta i profesjonsfaglige diskusjoner og utviklingsarbeid knyttet til undervisningsfag.
 • å styrke Utdanningsforbundets argumentasjon i saker som handler om enkeltfag.
 • å starte og holde ved like faglige diskusjoner blant forbundets medlemmer.
 • at forbundet kan møte medlemmenes fagidentitet.

Hele mandatet kan du lese her: Mandat for Utdanningsforbundets fagnettverk

 • Glenn Refsnes, Ulstein videregående skole, Møre og Romsdal
 • Ellen Karin Homdal, Tangen videregående skole, Agder
 • Lene Haga Skarnes, Hellerud videregående skole, Oslo
 • Anne Breivik, Godalen videregående skole, Rogaland
 • Eirik Nordgård Strupstad, Frøya ungdomsskole og Sistranda barneskole, Trøndelag
 • Kim Are Bull Hansen, Kinsarvik skule, Vestland
 • Kim René Sjursæther, Fauskanger barne- og ungdomsskole, Vestland
 • Mats Sjuve, Mølladammen ungdomsskole, Akershus
 • Ingrid Emilie Brosø, Nærsnes skole, Akershus
 • Karsten Tornes, Kopperud skole, Innlandet

Har du spørsmål til eller om fagnettverkene? Ta kontakt her: 

Naomi Aass Girardeau
Seniorrådgiver

 

Les også: Spørsmål og svar om fagnettverk