Årshjul for tillitsvalde i barnehage

Publisert: 21.01.2021

Her kan du laste ned årshjul for arbeidet ditt som tillitsvald i barnehage.

I dette årshjulet vil du finne ei hugseliste over saker som er aktuelle å ta opp på klubbmøte og medråderettmøte.

Denne lista er rettleiande og ikkje uttømmande, og ein del saker må takast opp når det er aktuelt.

I årshjulet står det forslag til profesjonsetiske tema kvar månad. Du kan laste ned forklaring på tema under. Tips: Du finn døme caser på nettsidene til Utdanningforbundet.