Om fylkeslaget

Vestfold

Utdanningsforbundet Vestfold har i overkant av 7400 medlemmer i hele utdanningsløpet i fylkets 9 kommuner.

På fylkeskontoret arbeider fem tillitsvalgte på fulltid . Det arbeider også tre ansatte på fulltid.

Vårt mål er å yte den beste service til medlemmer og tillitsvalgte i Vestfold. Vi rådgir lokallagene i politiske saker, saker om lov- og avtaleverk, bistår i personalsaker, veileder og bistår i lokallagenes økonomi og arrangerer kurs for tillitsvalgte i lokallagene. Vi arrangerer også kurs og konferanser for ulike medlemsgrupper.

Fylkeslaget holder til i Munkegaten 3 i Tønsberg.

Kontoret er i hovedsak bemannet hverdager fra 8.00 til 15.30.  

Tillitsvalgte og ansatte ved fylkeskontoret

Fylkesleder

Marie Bru

Fylkesleder

Fylkesnestleder

Øyvind Lohne

Fylkesnestleder

Kontaktperson barnehage

Monica Undseth

Kontaktperson barnehage

Kontaktperson grunnskole

Lars Kristian Waale

Lars Kristian Waale

Kontaktperson grunnskole

Kontaktperson videregående opplæring

Anne Yun Rygh

Kontaktperson videregående opplæring

Administrasjonskonsulent

Cathrine Iversen

Administrasjonskonsulent

Økonomikonsulent

Anne Gunn Lian

Økonomikonsulent

Rådgiver

Kjell Ivar Einarsen

Rådgiver