Pensjonistrådet

Trøndelag
Pensjonistrådet: Fra venstre: Harald Bugge, Arnold Sjøsund, Aud Lunde Solem, Liv Haug, Ivar Hjelsvold, Aase Åstum.

I Sør-Trøndelag er pensjonistene den tredje største medlemsgruppen med ca. 1800 medlemmer. Pensjonistene er en økende medlemsgruppe i Utdanningsforbundet.

Leder for pensjonistene i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag er

Harald Bugge, Storlia 8, 7300 Orkanger. Telefon 90883557, epost: h-bu@online.no

De øvrige medlemmene  av pensjonistrådet er Arnold Sjøsund, Aud Lunde Solem, Liv Haug, Aase Åstum og Ivar Hjelsvold.