Valgkomiteen ønsker fortsatt kandidater til valgene på fylkesårsmøte

Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Rogaland skal som kjent avholdes i 2023 og valgkomitéen er godt i gang med arbeidet knyttet til å lage et godt team i fylkeslaget. Mange navn er kommet inn, men valgkomiteen ønsker flere!

Det er derfor både ønskelig og mulighet til å melde inn kandidater, også navn hvor man ikke har spurt om vedkommende vil stille til valg. Da kan valgkomiteen ta kontakt med den aktuelle kandidaten selv. 

Våre medlemmer i de ulike medlemsgruppene representerer et stort mangfold, både faglig og personlig. Valgkomitéen ønsker alle som tenker på melde inn et navn, tenker over hvor viktig det er at det også bør være et stort mangfold blant de tillitsvalgte. En kan melde inn andre eller seg selv. Alle som er i et verv, er representant for mange andre. Valgkomitéen vil derfor jobbe aktivt for størst mulig mangfold blant dem som skal innstilles til å bli valgt inn i et verv på fylkesårsmøtet. For at det skal kunne skje, må lokallagene og andre være bevisst på dette aspektet når de melder inn navn til valgkomitéen.