Et givende og spennende verv

Jeg treffer mange gode, engasjerte og dyktige tillitsvalgte i hele organisasjonen, som kontaktperson og det blir mange gode samtaler om grunnskolen. Møt Hogne Wathne Helgesen, kontaktperson grunnskole!

Noe av det jeg virkelig brenner for er etterfølgelse av lov- og avtaleverk, slik at lærerne i grunnskolen får tilstrekkelig med tid til å kunne planlegge god undervisning og bygge de gode relasjonene som er nødvendige for å drive god undervisning. 
Dette engasjementet tar jeg med meg inn i rollen som kontaktpersoner, og det materialiserer seg i flere av mine arbeidsoppgaver. Først og fremst gjennom informasjon fra medlemmer inn til sentralstyret, men også motsatt vei. Temaene kan være så mangt, alt fra arbeidstidsavtalen og mer overordna tanker og prinsipper som evaluering av 6-årsreformen og tanker rundt kunstig intelligens til helt konkrete ting som satsene og bestemmelsene i leirskoleavtalen. 

For å få de viktige tilbakemeldingene og god dialog med medlemsmassen er det viktig med skolering av tillitsvalgte, både arbeidsplass- og hovedtillitsvalgte. Dette er kanskje en av de både viktigste og kjekkeste oppgavene jeg har. Det er veldig viktig for meg å treffe lærere som jobber daglig i skolen for å holde meg oppdatert på hvordan jobben er, endrer seg og ikke minst, hva de mener jeg skal ha fokus på når jeg møter i kontaktforum grunnskole.  

Kontaktforum grunnskole er et forum bestående av en kontaktperson fra hvert fylke og vi skal være en ressurs for både sentral- og fylkesstyre. Vi skal også bidra til å øke organisasjonens kompetanse på området og fungere som et nettverk som ivaretar kommunikasjon og informasjon om medlemsgruppen. 
Hvorfor har vi kontaktpersoner i fylket? En av grunnene er å klargjøre ansvarsfordelingene i fylkesstyre og dette har organisasjonen gjort gjennom å definere de ulike kontaktpersonene. For meg på grunnskole blir det lettere for å følge opp ansvaret, for det er det jeg som har, samtidig som det er lettere for medlemmer å finne hvem på fylkeskontoret de skal kontakte angående ulike spørsmål. Videre er jobben vi gjør, både ute i skolene og her på fylkeskontoret en veldig relasjonell jobb, og det er lettere å bygge gode relasjoner når man har en fast person å henvende seg til, og vi som er kontaktpersoner har faste kontaktpersoner i andre fylker som vi kan rådføre oss med. 

I tillegg til møtene i kontaktforum er jeg engasjert i tariffoppgjørene og deltar jevnlig på kurs om tariff. Som kontaktperson sitter jeg også i både kursutvalg og personalnemnd og jobber dermed både med personalsaker og med kursing av tillitsvalgte på skole- og lokallagsnivå. 

Takk for praten Hogne!