Er du tillitsvalgt og interessert i internasjonal fagbevegelse og utfordringer

Da kan du søke om å delta på Genèveskolen i 2023. Søknadsfristen er 1. desember. Utdanningsforbundet disponerer én plass.

Genèveskolen er et kurs om fagforeningenes og folkebevegelsens muligheter til å påvirke i en globalisert verden.
Kursets deltakere møter hele verdens arbeidsliv på FN-organet ILOs konferanse i Genève i juni 2022. Kurset retter seg mot aktive i fagforeninger og folkebevegelser i alle de nordiske landene, for kulturelt utbytte og språkforståelse innen Norden.

Flere tillitsvalgte fra Rogaland har deltatt på denne skolen. Tilbakemeldingen deltakerne gir er at det er tid før Geneveskolen og en tid etter. Dette er den mest omfangsrike skoleringen Utdanningsforbundet tilbyr sine tillitsvalgte. 

Arbeid internasjonalt er et viktig område for Utdanningsforbundet, og det er ønskelig at flere tillitsvalgte skal bli engasjert i dette arbeidet.

For nærmere informasjon og påmelding, se følgende lenke: Genèveskolen 2023 (utdanningsforbundet.no)

Ta sjansen og søk!