Medlemsmøte med Sølvi Schei frå Barnehuset i Stavanger

Publisert: 20.10.2021

Korleis sjå og møte vald- og overgrepsutsette barn i skule og barnehage?