Høyringsuttale budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Publisert: 23.11.2022

Utdanningsforbundet Sauda har levert høyringsuttale til busjett og økonomiplan. Sjå vedlegg.