Oppsummering styremøte 26. november 2020

Her er styreoppsummeringa frå møtet 26112020. Beklager at den blei litt sein, eg var overbevist om at den var lagt ut. Den har uansett blitt sendt ut på e-post. På grunn av litt tekniske problem, blei deler av referatet med store bokstavar:)

Publisert: 07.01.2021