Reservasjon mot å motta profileringsvarer/gaver

Publisert: 03.02.2022

Hei. Er det slik at du som medlem ikke ønsker å motta gaver eller profileringsvarer, så er det lov å reservere seg disse. Det er bare til å si i fra direkte til leder. Ta kontakt ;) PS: Hensikten med profileringsvarer er å synliggjøre vårt forbund på arbeidsplassen, samt at vi ønsker å påskjønne våre medlemmer.