Utdanningsforbundet Sola

Illustration for Utdanningsforbundet Sola Organization

Kontakt

Rådhuset, Postboks 99, 4097 SOLA
Tlf: 51653434
Send e-post

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler