Kontaktinformasjon

Adresse: c/o Sandnes Kommune, Postboks 583, 4302 SANDNES

Ledelse

Avbildet: Hans Fredrik Hansen
Hans Fredrik Hansen

Leder

Avbildet: Marianne Frafjord Solgård
Marianne Frafjord Solgård

Nestleder

Avbildet: Silje Thune Eklund
Silje Thune Eklund

HTV KS kommune - Styreverv

Nyheter

Se alle nyheter
Generell illustrasjon som erstatning for bilde

Lokal stipendordning

Utdanningsforbundet Sandnes har opprettet et stipend som yrkesaktive medlemmer i lokallaget kan søke på. Stipend kan tildeles yrkesaktive medlemmer av Utdanningsforbundet Sandnes som skal delta på kurs/reiser.

03.01.2024

Generell illustrasjon som erstatning for bilde

Protokoll fra årsmøtet 2023

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Sandnes ble avholdt 15.mars 2023. Vedlagt ligger protokoll fra årsmøtet.

13.04.2023