Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Rogaland.

Ledelse

Avbildet: Elin Djuve
Elin Djuve

Leder

Avbildet: Karin Elisabeth Kaald Wathne
Karin Elisabeth Kaald Wathne

Nestleder

Avbildet: Elisabeth Eikeland
Elisabeth Eikeland

Styremedlem

Avbildet: Jan-Hallvard Førde
Jan-Hallvard Førde

Styremedlem

Avbildet: Kitty Marie Garborg
Kitty Marie Garborg

Styremedlem

Avbildet: Hogne Wathne Helgesen
Hogne Wathne Helgesen

Styremedlem

Avbildet: Espen Van Der Hoeven
Espen Van Der Hoeven

Styremedlem

Avbildet: Kari Holmøy
Kari Holmøy

Styremedlem

Avbildet: Åshild Knutzen
Åshild Knutzen

Styremedlem

Avbildet: Jon Eirik Næsheim
Jon Eirik Næsheim

Styremedlem

Avbildet: Margareth Vatne Rønningsen
Margareth Vatne Rønningsen

Styremedlem

Avbildet: Siri Skjæveland
Siri Skjæveland

Styremedlem

Avbildet: Silje Taraldsøy
Silje Taraldsøy

Styremedlem

Avbildet: Lise Renate Tistel
Lise Renate Tistel

Styremedlem

Avbildet: Rebekka Sæstad Østebrøt
Rebekka Sæstad Østebrøt

Styremedlem

Avbildet: Irene Lambrigtsen Salthe
Irene Lambrigtsen Salthe

1. varamedlem

Avbildet: Julie Faldt Faurholt
Julie Faldt Faurholt

2. varamedlem

Avbildet: Linn Skaar Lucas
Linn Skaar Lucas

3. varamedlem

Avbildet: Stian Sørskår Heimtun
Stian Sørskår Heimtun

4. varamedlem

Avbildet: Hanne Svendsen
Hanne Svendsen

5. varamedlem

Avbildet: Kari Holmøy
Kari Holmøy

Kontaktperson BHG

Avbildet: Hogne Wathne Helgesen
Hogne Wathne Helgesen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Margareth Vatne Rønningsen
Margareth Vatne Rønningsen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Kitty Marie Garborg
Kitty Marie Garborg

Kontaktperson UH

Avbildet: Jon Eirik Næsheim
Jon Eirik Næsheim

Kontaktperson FAS

Avbildet: Margareth Vatne Rønningsen
Margareth Vatne Rønningsen

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Espen Van Der Hoeven
Espen Van Der Hoeven

Leder av lederråd

Avbildet: Bjørn Thore Brown
Bjørn Thore Brown

HTV KS fylke

Avbildet: Anita Grøtte Edland
Anita Grøtte Edland

HTV KS fylke

Avbildet: Åshild Knutzen
Åshild Knutzen

HTV KS fylke

Avbildet: Jannike Aksnes
Jannike Aksnes

HTV, Helse Fonna HF

Avbildet: Iren Elisabeth Avdal
Iren Elisabeth Avdal

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, Espirabarnehagene

Avbildet: Sara Amanda Forsberg
Sara Amanda Forsberg

HTV, Studentsamskipnaden på Vestlandet

Avbildet: Aslaug Furholt
Aslaug Furholt

HTV, Høgskulen på Vestlandet

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Miriam Modalsli
Miriam Modalsli

HTV, Statped

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Norlandia Health & Care Group AS