Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Rogaland.

Ledelse

Avbildet: Gunn Reidun Tednes-Aaserød
Gunn Reidun Tednes-Aaserød

Leder

Avbildet: Karin Elisabeth Kaald Wathne
Karin Elisabeth Kaald Wathne

Nestleder

Avbildet: Bjørn Brown
Bjørn Brown

Medlem

Avbildet: Ane Eikeland
Ane Eikeland

Medlem

Avbildet: Hogne Wathne Helgesen
Hogne Wathne Helgesen

Medlem

Avbildet: Espen Van Der Hoeven
Espen Van Der Hoeven

Medlem

Avbildet: Kari Holmøy
Kari Holmøy

Medlem

Avbildet: Rolf Olav Meland
Rolf Olav Meland

Medlem

Avbildet: Marianne Mostein
Marianne Mostein

Medlem

Avbildet: Solfrid Mydland
Solfrid Mydland

Medlem

Avbildet: Jon Eirik Næsheim
Jon Eirik Næsheim

Medlem

Avbildet: Margareth Vatne Rønningsen
Margareth Vatne Rønningsen

Medlem

Avbildet: Harrieth Elin Kristiansen Strøm
Harrieth Elin Kristiansen Strøm

Medlem


Avbildet: Marit Vardøy
Marit Vardøy

1. varamedlem

Avbildet: Kitty Garborg
Kitty Garborg

2. varamedlem

Avbildet: Arvid Tengesdal
Arvid Tengesdal

3. varamedlem

Avbildet: Lise Renate Tistel
Lise Renate Tistel

4. varamedlem

Avbildet: Åshild Knutzen
Åshild Knutzen

5. varamedlem

Avbildet: Grethe Helen Bjerkreim Kommedal
Grethe Helen Bjerkreim Kommedal

6. varamedlem


Avbildet: Kari Holmøy
Kari Holmøy

Kontaktperson BHG

Avbildet: Solfrid Mydland
Solfrid Mydland

Kontaktperson GSK

Avbildet: Margareth Vatne Rønningsen
Margareth Vatne Rønningsen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Kitty Garborg
Kitty Garborg

Kontaktperson UH

Avbildet: Jon Eirik Næsheim
Jon Eirik Næsheim

Kontaktperson FAS

Avbildet: Margareth Vatne Rønningsen
Margareth Vatne Rønningsen

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Espen Van Der Hoeven
Espen Van Der Hoeven

Leder av lederråd


Avbildet: Bjørn Brown
Bjørn Brown

HTV KS fylke

Avbildet: Åshild Knutzen
Åshild Knutzen

HTV KS fylke

Avbildet: Ingeborg Lovise Tyse
Ingeborg Lovise Tyse

HTV KS fylke

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Aslaug Furholt
Aslaug Furholt

HTV, Høgskulen på Vestlandet

Avbildet: Olaug Myklebust
Olaug Myklebust

HTV, Statped

Avbildet: Torill Sælen
Torill Sælen

HTV, BUF Direktoratet

Avbildet: Odd Arild Viste
Odd Arild Viste

HTV, Studentsamskipnaden på Vestlandet