Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Rogaland.

Ledelse

Avbildet: Gunn Reidun Tednes-Aaserød
Gunn Reidun Tednes-Aaserød

Leder

Avbildet: Karin Elisabeth Kaald Wathne
Karin Elisabeth Kaald Wathne

Nestleder

Avbildet: Bjørn Thore Brown
Bjørn Thore Brown

Medlem

Avbildet: Ane Eikeland
Ane Eikeland

Medlem

Avbildet: Hogne Wathne Helgesen
Hogne Wathne Helgesen

Medlem

Avbildet: Espen Van Der Hoeven
Espen Van Der Hoeven

Medlem

Avbildet: Kari Holmøy
Kari Holmøy

Medlem

Avbildet: Rolf Olav Meland
Rolf Olav Meland

Medlem

Avbildet: Marianne Mostein
Marianne Mostein

Medlem

Avbildet: Solfrid Mydland
Solfrid Mydland

Medlem

Avbildet: Jon Eirik Næsheim
Jon Eirik Næsheim

Medlem

Avbildet: Margareth Vatne Rønningsen
Margareth Vatne Rønningsen

Medlem

Avbildet: Marit Helen Vardøy
Marit Helen Vardøy

Medlem

Avbildet: Kitty Garborg
Kitty Garborg

1. varamedlem

Avbildet: Arvid Tengesdal
Arvid Tengesdal

2. varamedlem

Avbildet: Lise Renate Tistel
Lise Renate Tistel

3. varamedlem

Avbildet: Åshild Knutzen
Åshild Knutzen

4. varamedlem

Avbildet: Grethe Helen Bjerkreim Kommedal
Grethe Helen Bjerkreim Kommedal

5. varamedlem

Avbildet: Elisabeth Eikeland
Elisabeth Eikeland

6. varamedlem

Avbildet: Vibeke Loe Dyrnes
Vibeke Loe Dyrnes

7. varamedlem

Avbildet: Signe Norbotten
Signe Norbotten

8. varamedlem

Avbildet: Kari Holmøy
Kari Holmøy

Kontaktperson BHG

Avbildet: Solfrid Mydland
Solfrid Mydland

Kontaktperson GSK

Avbildet: Margareth Vatne Rønningsen
Margareth Vatne Rønningsen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Kitty Garborg
Kitty Garborg

Kontaktperson UH

Avbildet: Jon Eirik Næsheim
Jon Eirik Næsheim

Kontaktperson FAS

Avbildet: Margareth Vatne Rønningsen
Margareth Vatne Rønningsen

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Espen Van Der Hoeven
Espen Van Der Hoeven

Leder av lederråd

Avbildet: Bjørn Thore Brown
Bjørn Thore Brown

HTV KS fylke

Avbildet: Åshild Knutzen
Åshild Knutzen

HTV KS fylke

Avbildet: Petter Lundegaard Salvesen
Petter Lundegaard Salvesen

HTV KS fylke

Avbildet: Jannike Aksnes
Jannike Aksnes

HTV, Helse Fonna HF

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Aslaug Furholt
Aslaug Furholt

HTV, Høgskulen på Vestlandet

Avbildet: Olaug Myklebust
Olaug Myklebust

HTV, Statped

Avbildet: Gunnar Opstad
Gunnar Opstad

HTV, Helse Stavanger HF

Avbildet: Odd Arild Viste
Odd Arild Viste

HTV, Studentsamskipnaden på Vestlandet