Kontaktinformasjon

Telefon: 51470710
Adresse: c/o Sokndal skole, Gamleveien 20, 4380 HAUGE I DALANE

Ledelse

Avbildet: Monica Åros Zebrowski
Monica Åros Zebrowski

Leder

Avbildet: Ingerd Kvia Waage
Ingerd Kvia Waage

Nestleder

Nyheter